Pokiaľ nie je spotrebič vybavený vlastným úplne nezávislým prívodom vzduchu napríklad z exteriéru, čo je ale u otvoreného ohniska nezmysel, potom to znamená vetrať, vytvorené teplo strácať. Veľmi častou chybou používateľov, ktorí disponujú biokrby je práve nedostatočné vetranie, prípadne súčasný prevádzku týchto výrobkov a zároveň kuchynského odsávača pár. Produktom dokonalého spaľovania je skutočne oxid uhličitý (CO2) voda a(H2O) vo forme vodnej pary. Mylná je predstava, že sa produkovaná voda akosi zbiera do nejakej nádobky, ktorá sa za čas vyleje. Para je samozrejme obsiahnutá v spalinách, ktoré odchádzajú priamo do miestnosti.
 

Časté využívanie

Užívatelia si zvyšujú vlhkosť vzduchu v interiéri úmerne tomu, ako intenzívne biokrby využívajú. V bytoch a domoch s malou tepelnou stratou teda veľmi dobrú tesnosťou to môže byť problém a teda to znamená opäť vetrať a tým aj vytvorené teplo strácať. Horšie však je, že žijeme v reálnom svete, kde nič nefunguje dokonale.Nedá sa tak očakávať, že spaľovanie ekoethanolu bude prebiehať 100% a teda zostáva isté riziko, že si vzduch v miestnosti obohacujeme aj o produkty tohto nedokonalého spaľovania, napríklad CO (oxid uhoľnatý) či aldehydy.

Tags :